Čo obsahuje balenie?

Skontrolujte, či máte pripravené potrebné náradie. 

Pred začiatkom montáže skontrolujte obsah balení, v ktorých je dodané okno a lemovanie. K montáži strešného okna sú potrebné dve krabice: jedna obsahuje samotné okno a druhá lemovanie a oplechovanie strešného okna. 

Pred samotnou montážou je potrebné skontrolovať obsah oboch krabíc. Prosíme, aby ste si preštudovali nasledovné položky, ktoré má obsahovať každá krabica:

Na stiahnutie