Inštalácia strešného okna s lemovaním (SFX)

Inštalácia strešného okna s lemovaním (TFX)

Inštalácia strešného okna s lemovaním (UFX)

Vnútorná príprava

Vybalenie okna

Vyberte strešné okno z obalu. Odstráňte bočný ochranný kartón, ochrannú lištu zo spodného rámu a kartónovú škatuľku z horného rámu. Položte okno na zem na bočný rám a opatrne otvorte úplne okenné krídlo.

Oddeľte krídlo od rámu odomknutím pántu

Aby bolo možné namontovať rám, musíte ho oddeliť od krídla. Nájdite a stlačte blokovací mechanizmus na ľavom a prvom pánte (mali by cvaknúť). Po uvoľnení pántov opatrne vyberte krídlo a umiestnite ho do škatule alebo na nejaký ochranný povrch tak, aby horná strana smerovala nadol.

Vyznačne si miesto pre držiak

Upevnite držiak 50 mm od rohu rámu.

Upevnenie držiakov

Upevnite držiaky k rámu. Pre každý držiak použite dve skrutky.

Pripravte si nástroje

Skôr, než začnete s montážou vášho strešného okna, si pripravte všetko príslušné bezpečnostné vybavenie a správne nástroje. Bude to veľký rozdiel!

Meranie

Až budete v priestore strechy, možno zistíte, že krokvy sú zakryté sadrokartónom alebo iným materiálom. V takom prípade je dôležité určiť správne miesto, v ktorom budete vytvárať otvor. Meraním od vonkajšej steny budete schopní presne určiť pozíciu okna voči vonkajšej stene.

Značenie

Keď ste si určili približnú polohu, mali by ste si ju dôkladne označiť.

Základný otvor

Aby bolo možné presnejšie merať, je treba vyrezať základný otvor.

Vyhľadajte krokvy

Zasunutím pravítka do oboch strán základného otvoru môžete nájsť a následne označiť krokvy.

Okraj krokvy

Užitočné je pracovať od vnútorného okraja krokvy, pretože tak minimalizujete zbytočné dorámovanie okna.

Odstránenie izolácie

Pri odstraňovaní izolácie si zaručíte bezpečnosť pomocou ochrannej masky a prípadne okuliarov.

Odstránenie laty

Ak je nutné odstrániť latu, je dôležité zvážiť stavebné dôsledky takéhoto kroku. Ak si nie ste istí, odporúčame pred ďalšími krokmi požiadať o odbornú radu.

Väčší obrázok

Lepšie je odstrániť okolitú oblasť obloženia, aby ste videli väčšiu plochu.

Podpera dole

Podoprite si oblasť pod miestom, v ktorom režete krokvu.

Podpera hore

...a zabezpečte si podperu za hornou časťou krokvy.

Rezanie krokvy

Potom môžete označiť, vyrezať a vyňať dosky.

Rámovanie

Vytvorte si rám budúceho okna so správnou výškou a šírkou.

Nezabudnite

... si ponechať dostatočnú výšku, aby boli špalety naklonené dozadu v správnom uhle.

Príprava otvoru

Označenie

Vyznačte si otvor na spodnej strane strešnej membrány. Neodstraňujte viac ako je potrebné - viac materiálu môžete odrezať kedykoľvek neskôr.

Odstránenie membrány

Vyrežte a vyberte membránu, čím odhalíte laty a strešnú krytinu.

Škridlová strecha

Pokiaľ máte škridlovú strechu, opatrne začnite vyberať škridle zvnútra. Presvedčte sa, že v priestore pod strechou nič a nikto nie je, aby ste predišli zraneniu a škodám v prípade nehody.

Pokrytie kompozitnými tenkými škridlami

Ak máte krytinu z kompozitných tenkých škridiel, možno budete musieť vyvŕtať a vyrezať základný otvor.

Odstránenie klincov

Ak máte bridlicovú krytinu, môže byť potrebné odstrániť klince pomocou rezačky.

Odstráňte strešné škridle

Opatrne vyberte škridle okolo otvoru. Presvedčte sa, že priestor pod strechou je voľný, aby ste predišli zraneniu alebo poškodeniu v prípade nehody.

Ukotvenie rámu

Height of the bottom support batten

Určte správnu výšku dolnej nosnej lišty podľa montážneho návodu.

Stanovte si rovinu

Umiestnite lištu pomocou vodováhy

Upevnite spodnú nosnú lištu

Upevnite lištu na podopretie okenného rámu.

Upevnite hornú nosnú lištu

Určte polohu hornej nosnej lišty podľa montážneho návodu. Určte si rovinu a upevnite lištu.

Upevnenie strešnej fólie

Odrežte strešné fóliu v smere k rohom otvoru.

Zaistite strešnú fóliu po celom obvode.

Montáž rámu

Opatrne prestrčte rám otvorom. Umiestnite rám na nosnú lištu a položte ho rovno na krokvy.

Skontrolujte zarovnanie rámu

Ak je rám vodorovný, upevnite spodné držiaky.

Kontrola zarovnania

Upevnite krídlo do rámu a skontrolujte, či sa plynule otvára a zatvára.

Kontrola medzier

Skontrolujte zvislé medzery medzi krídlom a rámom.

Pokiaľ nie je krídlo rovnobežné s rámom, môžete medzeru skorigovať pomocou páčidla.

Skontrolujte v mierne otvorenej polohe, či je vodorovná medzera dole rovnobežná.

Pokiaľ nie je zvislá medzera rovnobežná, použite pre horné držiaky čierny plastový klin. Ak je rám správne zarovnaný, upevnite aj horné držiaky (a prípadné bočné držiaky).

Napojenie rámu na strešnú fóliu

Demontujte krídlo

Demontujte krídlo z rámu.

Pripevnenie membrány

Dôležité je zabezpečiť odolnosť strešného okna voči poveternostným podmienkam. Odporúča sa preto, aby bol golier vodotesnej membrány umiestnený okolo rámu. Najprv odrežte štyri pásy, ktoré obklopia rám, pričom začnite od spodného pásu.

Pripevnite membránu k rámu skobami.

Uvoľnite latu pod rámom, aby bolo možné umiestniť membránu.

Pri upevňovaní bočných kusov bočné kusy orežte a pevne zaistite okolo strešných lát.

Upevnenie membrány okolo lát

Pripravte si vedľa okna výrez v tvare „Y“ na upevnenie fólie k latám.

Upevnenie hornej časti membrány

Upevnite horný kus membrány pod existujúcu strešnú membránu. Ak má strecha protilate, môže byť nutné odstrániť malú časť laty, aby bolo možné namontovať krytku.

Odrežte existujúcu membránu nad krokvou, aby bolo možné podsunúť horný golier. Zdvihnite odrezaný kus a upevnite horný golier pod rám a k rámu. Vráťte existujúci kus späť a upevnite ho.

Upevnenie lemovania na profilovanej streche

Úprava tvaru škridiel

V závislosti od výšky škridiel a blízkosti základne okna je niekedy nutné (v prípade profilovaných škridiel) vytvarovať škridly pod oknom, aby bolo možné správne usadiť vlnitý parapet.

Rezanie škridiel

Odmerajte si požadovaný bod rezu a pomocou uhlovej brúsky obrúste okraje.

Namontujte škridly

Namontujte zbrúsené škridly pod okno.

Namontuje spodný lem

Rukou tlačte a vyhladzujte parapet podľa kontúr škridiel.

Demontujte a mierne ohnite hornú časť dozadu, aby ste zabezpečili lepšie usadenie škridiel.

Umiestnite ho späť do správnej polohy a ak je to potrebné, vyhlaďte parapet.

Upevnite kryt spodného rámu

Upevnite kryt spodného rámu skrutkami.

Upevnite bočné lemy

Upevnite bočnú lemovaciu sekciu. Presvedčte sa, že bočná lemovacia sekcia zapadá do spodnej sekcie.

Preložte okraj spodného lemu cez bočný lem.

Upevnite kryt bočného rámu

Upevnite kryt bočného rámu. Presvedčte sa, že kryt rámu zapadá do prehybov krytu spodného rámu.

Upevnite bočné kryty rámu pomocou skrutiek.

Upevnite „U“ profil horného rámu

Upevnite „U“ profil horného rámu pomocou skrutiek.

Upevnite kryt horného rámu

Upevnite „U“ profil horného rámu pomocou skrutiek.

Upevnite horný lem

Upevnite hornú lemovaciu sekciu. Mala by byť usadená pevne nad súčasným horným krytom okna.

Upevnite hornú lemovaciu sekciu pomocou svoriek na bočnej krycej časti.

Zabezpečte bočný lem

Upevnite bočné časti lemu k lištám pomocou dodaných svoriek.

Orezanie peny

Orežte penu okolo bočného a horného lemu podľa profilov škridiel a zabezpečte tak hladké a vodotesné upevnenie.

Vráťte späť škridly

V prípade potreby odrežte škridly nad oknom a vedľa okna a zabezpečte tak, aby boli vzdialenosti v súlade s montážnym návodom.

Namontujte krídlo

Upevnite krídlo do rámu. Skontrolujte, či sa krídlo plynule otvára a zatvára.

A je to hotové!

A je to! Namontovali ste si vaše strešné okno.